Jesteś w dziale:
Programowanie systemów DCS

Programowanie systemów DCS


DCS (Distributed Control System), rozproszony system sterowania znajdujący zastosowanie w procesach ciągłych którego wprowadzenie w zdecydowany sposób upraszcza strukturę sterowania i pozwala na skrócenie czasu niezbędnego do uruchomienia produkcji. Systemy DCS odpowiednio zoptymalizowane można stosować już nawet w przypadku niewielkich aplikacji, finalnie dokonując dzięki temu znacznych oszczędności nakładów finansowych i czasowych.  

Dotychczas pracowaliśmy z systemami:
- Siemens SPPA T3000,
- Siemens PCS7,
- ABB 800xA.

Wykonujemy modernizacje systemu sterowania z systemu Siemens Simatic S5 na Siemens PCS7.

Wdrożenia systemu DCS wykonujemy kompleksowo lub etapami zgodnie z oczekiwaniami i wymogami inwestora.

Podczas wdrażania systemu DCS można wyróżnić następujące etapy:
- określenie ilości zmiennych,
- określenie typu systemu,
- ofertowanie, 
- montaż obiektowy,
- rozruch,
- uruchomienie,
- optymalizacja,
- szkolenie operatorów.